ARTWEI projektet tar fasta på de fyra ovan nämnda kustområdena i södra Östersjön som alla utgör övergångszoner mellan sötvatten - bräckt vatten - havsvatten. Dessa områden har unika ekosystem och kräver ett särskilt skydd mot männsklig påverkan.

Document category